Orglet i Ølby Kirke


Spillebordet i Ølby Kirke


Ølby Kirke indvendigtOrglet i Jørlunde Kirke


Jørlunde Kirke: Svelleværket indvendigt


Orgelkonsulenten Gunnar Svensson

Ølby Kirkes orgel

Jeg var rådgiver for menighedsrådet, da Ølby Kirkes orgel skulle bygges. Kirken var tegnet af Inger og Johannes Exner, hvorfor det var naturligt, at orglet også blev tegnet af dem. Det blev for mig en oplevelse at møde dette arkitekt-par, som tilmed havde forstand på at tegne et orgel.

Sammen med menighedsrådet var jeg på nogle udflugter, hvor vi så på forskellige orgelbyggeres opus’er - det førte til, at vi blev enige om at udpege Gunnar Husteds orgelbyggeri til opgaven. Det fik vi ingen grund til at fortryde, og jeg havde fra først til sidst et både nært og godt samarbejde med Gunnar Husted. Orglet daterer sig fra 1999.

Orglets hovedværk blev placeret over spillebordet - så højt over dette, at lyden kommer ud i kirkerummet og ikke ud i ansigtet på den spillende.

Det var min idé, at der skulle bygges et overværk ovenpå hovedværket, idet der er ret højt til loftet i dette kirkerum - virkningen af “lyden fra det høje” er ganske spændende. Overværket blev forsynet med svelle.

Hos Exners havde jeg set, hvordan de i en anden kirke havde bygget pedalværket i to etager - jeg foreslog det samme i Ølby. Derved fik pedal”tårnet” en rimelig højde, så det ikke - med Arkitektens ord - kom til at fremstå som “bivognen i forhold til fyrtårnet”!

Ølby-orglets disposition, udarbejdet af mig:

Hovedværk: Overværk: Pedal:

Principal 8’ Rørfløjte 8’ Subbas 16’ Gedakt 8’ Ital. princ. 4’ Princ.bas 8’
Oktav 4’ Kvint 2 2/3’ Gedakt 8’ Kobbelfløjte 4’ Gemshorn 2’ Fagot 16’
Oktav 2’ Terts 1 3/5 Skalmeje 4’ Mixtur III Nasat 1 1/3 Trompet 8’ Dulcian 8’ Tremulant

Da orglet var blevet tretten år foretog jeg efter indbydelse fra kirkens nuværende organist en udflugt til Ølby Kirke for at se og høre på orglet. Jeg glædede mig over den smukke og vellykkede intonation.

Jørlunde Kirkes orgel

Frederik Magle og jeg var i fællesskab rådgivere for menighedsrådet ved Jørlunde Kirke, da denne kirkes orgel skulle opføres. Jeg foreslog menighedsrådet vælge Inger og Johannes Exner som orgelarkitekter - jeg vidste jo fra Ølby-sagen, at de ville være i stand til at tegne et orgel. Menighedsrådet bakkede op om min idé.

Sammen med menighedsrådet foretog jeg også her en udflugt til forskellige orgelbyggeres opus’er. Vi var noget i tvivl om hvem, der skulle “løbe af med opgaven”. Men det gav sig selv: det var forinden kommet en bestemmelse om, at man til enhver orgelsag skulle indhente mindst tre tilbud. Exners havde udarbejdet tegningerne til orglet, og Frederik Magle havde udarbejdet den disposition, vi gerne ville have. Exners udtrykte tvivl om om, hvorvidt der ville være plads til alle de stemmer, vi ønskede - men som den eneste af de tilbudsgivende orgelbyggere fortalte Frobenius, at de havde lagt stemmernes placering ud på et stort sykke papir og at di havde gjort klart, hvor hver eneste pibe skulle stå, så jo, de kunne garantere, at der ville være plads til alle de ønskede stemmer. Ergo: Frobenius’ orgelbyggeri fik til opgave at bygge orgel til Jørlunde Kirke.

Især må jeg fremhæve vort gode og nære samarbejde med intonatøren, Ole Høyer. Han var mere end almindeligt imødekommende overfor Frederiks og mine ønsker. Resultatet blev et - ganske enkelt - enestående godt og velklingende orgel. Bygget 2009. fortsættelse følger