Korlederen Gunnar Svensson

Jeg har været leder af “Vigerslev Kirkes Drengekor”, af “Filipperkoret” (som udviklede sig fra at være et drenge- og pigekor til et blandet ungdomskor samtidig med, at drenge/pigekoret stadig rekrutterede nye medlemmer som “fødekæde” for ungdomskoret) - for “Cæciliekoret”, som blev en fortsættelse af Filipperkoret Samt for “Jørlunde Kirkes Koncertkor” Nærmere oplysninger om korene følger, når tiden tillader det!