Gunnar Svensson - Curriculum Vitae

Højeste uddannelse som kirkemusiker: Organisteksamen 1958, kantoreksamen 1961 (begge dele: Det kgl. da. Musikkonservatorium ) Eksamen som klokkenist 1985 (Løgumkloster) Videregående studier, orgel: Carl Riess, København. 1967 – 70 frem til koncertdebut, Professor Walter Kraft, Lübeck 1969 og -75 til 76 og Jean Langlais, Paris, 1981 – improvisation, større orgelværker

Videregående studier, korledelse:

Studierejse til Ungarn 1968 – Zoltan Kodaly’s musikpædagogik Studieophold i England 1978 – engelsk kirkekortradition er noget særligt Her hospiterede jeg bl.a, hos korene: King’s College, Cambridge, New College, Oxford og The London Corale

Videregående uddannelse som klokkenist: et semester v. Nederlandse Beijaardschool, Amersfoort, Holland 1981.

Ansættelser:

  • Organist v. Immanuelskirken 1958 – 64 ( Københavns Valgmenighed )
  • Organist v. Vigerslev kirke, Valby 1964 – 72, oprettet Vigerslev kirkes Drengekor
  • Organist v. Filips kirke 1972 – 98, oprettet Filipperkoret, (senere: Cæciliekoret), ’anderledes’ gudstjenesteformer – initiativtager til Amager musikfestival
  • Free lance 1998 til 2003 og 2010 –
  • Organist ved Jørlunde kirke 2003 – 10, oprettet Jørlunde kirkes Koncertkor

Koncertvirke: Omfattende koncertvirksomhed m. orgelmusik i Danmark, Tyskland og på Færøerne bl. a Marmorkirken, Vor Frelsers Kirke, Sankt Andreas Kirke, Københavns domkirke, domkirken i Braunschweig, åbningskoncert til international orgeluge i Neubrandenburg, Christianskirken i Klaksvig på Færøerne…..

Koncertvirke m. Filipperkoret/Cæciliekoret: Optræden i bl. a Peterskirken i Rom, i Assisi, Barcelona, Skotland, Marmorkirken, Vor Frelsers kirke, Grundtvigskirken…..

Koncerter m. klokkespil: Vor Frelsers Kirke, København, Frederik den IX’s klokkespil, Løgumkloster, Sankt Nikolaj Kirke, Vejle

Radio og TV – udsendelser med orgelmusik og korværker Portrætudsendelse i Danmarks Radio 1981 Radioforedrag med musikeksempler om gudstjenestens musik

Indspilninger på CD: På opfordring af Danmarks Radio : indspillet CD med orgelmusik af guldalderkomponisten Johan Adam Krygell

2

På initiativ af Skelgårdskirkens MR-råd indspillet CD med ’orgelmesse for sognekirker’ af Fr. Couperin i anledning af kirkens 10 års fest. Couperin var fransk, samtidig med J.S.Bach.

Efter anmodning fra frimurerlogen ’Kosmos’ sammen med Frederik Magle, Cæciliekoret o.a. under ledelse af undertegnede indspillet CD med bl.a. Fauré’s requiem for kor - i anledning af logens jubilæum.

Andre CD – indspilninger : orgelværker af guldalderkomponisterne Hans, Gottfred og Frederik Matthison-Hansen – udført for ”Gramex” midler.

Fr. Couperin’s ”Orgelmesse for Klosterkirker – nok den tids musikgudstjeste.

CD’en ’Cæciliemusik ’ – en milepæl i Cæciliekorets historie.

Sang- og musikgudstjenester – heraf nogle med radio/tv-transmission. Her skal nævnes sanggudstjenesten, som præsterne og jeg kaldte ”Hele kirken synger”

Konsulent for MR-råd i forbindelse m. opførelse af nye orgler: orglerne i Ølby og Jørlunde kirker

Gennem en årrække lærer v. Vestervig hhv. Sjællands kirkemusikskoler

Medlem af styrelsen for Folkekirkens Ungdomskor 1985 – 89

Medlem af ’Udvalg for gudstjenesteliv’ i Kbh’s Stift 1986-90, udvalg nedsat af daværende biskop Ole Bertelsen.

I 2005 bestilte jeg en komposition for bl. kor hos komponisten Ib Nørholm – den fik titlen ’Impressioner’. Værket uropførte jeg med Cæciliekoret, i april det år.

I 2009 bestilte jeg en komposition for bl. kor hos Frederik Magle – Magnificat ( Marias Lovsang ), som under min ledelse blev uropført på Mariæ Bebudelsesdag i Jørlunde kirke med kirkens koncertkor.

Rytmiske kompositioner har tilbagevendende været på korrepertoiret, (værker af John Høybye.og andre.)

Gunnar Svensson Bakkevej 1, Jørlunde, 3550 Slangerup Medlem af Dansk Organist- og Kantorsamfund